Bli medlem

Watch The Skies 2015

 

Alla personer som godkänner föreningens stadgar har rätt att bli medlemmar.

Medlem blir den som i text har anmält medlemskap till föreningen.

Årsmöten och extra årsmöten kan bestämma att det är gratis att vara medlem, eller att föreningen ska ha en medlemsavgift, som gäller till och med nästa årsmöte eller extrainkallat årsmöte.

Medlemsavgiften för 2017 är 40 kr, måste den vara inbetald för att en person ska räknas som medlem.

Medlemmar har rätt att få information om föreningen, delta och rösta på årsmöte och kunna väljas till styrelse.

Medlemmar är skyldiga att följa föreningens stadgar och regler, hålla sina kontaktuppgifter uppdaterade hos föreningen och behandla andra medlemmar med respekt.

Tryck här för registrering!