GothCon XL – Watch The Skies 2.0

GothCon Xl Påskhelgen, 25-27 mars 2016

Watch The Skies på GothCon XL Krig... Krig förändras aldrig. I alla tider har människor fört krig mot varandra: för mer resurser, för mer makt, eller för att stilla sin egen blodtörst. Nu står vi inför ett annat hot, ett hot utifrån som hotar hela vår värld. Ändå har vi inte kunnat skapa enad front, utan är splittrade i länder och fraktioner.

Read more

Bombina Bombast – GNN NEWS TEAM

Bombina Bombast as GNN in Watch The Skies 2015

If there is one thing that I would say makes our setup of Watch The Skies to stand out more then the rest, then that one thing would have to be what performing arts group Bombina Bombast contributed with. It was mostly happenstance that we meet, I arrived at spelens hus mere minutes before they where leaving Spelens Hus after

Read more